Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderwijsinstituten tussen bureaucratie en professionalisering

Herman van den Bosch & Christine Teelken

TvHO 2000 18 03 04 203-218

De invoering van de MUB heeft het spanningsveld tussen het streven naar een zo groot mogelijke autonomie door het wetenschappelijk personeel en de noodzaak van een professionele onderwijsorganisatie versterkt. Dit spanningsveld vloeit mede voort uit het feit dat bij de vormgeving van onderwijsinstituten te weinig rekening is gehouden met inzichten omtrent de organisatie van kennisintensieve bedrijven en instellingen. Gepleit wordt om onderwijsinstituten in te richten volgens de beginselen van de procesorganisatie. De ontwikkeling in de richting van een procesorganisatie stelt hoge eisen aan zowel de docenten als aan de leiding. Docenten moeten behalve vakinhoudelijke ook onderwijsprofessionals zijn en de leiding moet bereid en in staat zijn om te functioneren volgens de uitgangspunten van het transformatie leiderschap. Dit houdt onder meer in dat docententeams in belangrijke mate verantwoordelijkheid gaan dragen voor delen van het primaire proces.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS