Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Integrale kwaliteitszorg in een hogeschool. Kansen en bezwaren, geformuleerd vanuit meervoudig perspectief

Dries Berings

TvHO 2000 18 03 03 177-202

Het invoeren van integrale kwaliteitszorg is niet enkel de zorg van de schoolleiding, maar ook van alle personeelsleden. Dit idee was de aanzet tot het houden van een exploratieve bevraging van de personeelsleden aangaande hun attitude ten aanzien van het initiatief om een kwaliteitssysteem uit te bouwen in de hogeschool. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat de houding van de meeste personeelsleden niet extreem is, maar ambivalent en genuanceerd. Medewerkers onderkennen, net als leidinggevende, het paradoxaal karakter van de invoering van een kwaliteitssysteem, in die zin dat het voordeel verbonden aan het scheppen van duidelijkheid, het aanzwengelen van een kwaliteitsbewustzijn en de collectieve doelgerichtheid, wordt afgewogen tegenover de vrees voor bureaucratie, werkdruk en aantasting van de interne gedrevenheid en creativiteit. Hypothetisch kan worden gesteld dat de slaagkans van kwaliteitszorgsystemen afhangt van e mate waarin de leden van de organisatie erin slagen oplossingen te construeren die deze tegenstellingen overstijgen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS