Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Constructivisme als uitgangspunt voor een onderwijsconcept

Hans Otting

TvHO 2000 18 03 01 146-161

Bij het ontwikkelen van het onderwijsconcept voor de Christelijke Hogeschool Noord Nederland is constructivisme als visie op kennis en leren als uitgangspunt genomen. Constructivisme is een verzamelterm voor verschillende en elkaar deels overlappende vormen van constructivisme. In dit artikel worden de volgende vormen van constructivisme kort beschreven: cognitief-biologisch constructivisme, radicaal constructivisme, sociaal cultureel constructivisme, praktisch social constructivisme en sociaal constructivisme. Nader ingegaan worden op het belang van constructivisme voor het onderwijs in het algemeen en het onderwijsconcept van de CHN in het bijzonder.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS