Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Samenwerken en leren op afstand met MESH

Carla Verwijs & Petra Fisser

TvHO 2000 18 02 04 117-129

In het MESH-project is een multimediaplatform ontwikkeld waarin meerdere partijen kunnen samenwerken op afstand door hoge kwaliteit audio en video en de mogelijkheid om gezamenlijk aan documenten te werken. Dit platform is in de praktijk getest in vier verschillende situaties: vergaderen, docentenoverleg, educatie en medische consultatie. Die artikel beschrijft de educatie-pilot waar de universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft aan deelnamen. Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor het gebruik van vergelijkbare multimediatechnologieën in onderwijssituaties. It de pilot blijkt dat het MESH-platform zeker potentie heeft voor gebruik in het onderwijs, maar eerst zullen barrières als kosten, ondersteuning en tijd moeten worden weggenomen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS