Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De waarde van beroepsprofielen in het Hoger onderwijs

J. Boon, M. Van der Klink, & E. Bos

TvHO 2000 18 01 03 27-38

Deze bijdrage beschrijft verschillende methoden voor het maken van beroepsprofielen en gaat na hoe ze gebruikt kunnen worden in het Hoger Onderwijs. Een van de beschreven methoden is toegepast in een onderzoek bij de faculteit Economie, Bedrijfs- en bestuurswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Het artikel wordt afgesloten met een afweging van voor- en na-delen van de gebruikte methode en suggestie voor de verdere ontwikkeling van beroepsprofielen in de context van competentiegericht onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS