Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Langetermijneffecten van een onderwijskundig professionaliseringstraject

Ann Stes, Mieke Clement en Peter van Petegem

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 254-263

In toenemende mate wordt in het hoger onderwijs het competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs gepropageerd. Om het onderwijzend personeel te ondersteunen om deze onderwijsvisie gestalte te geven in het onderwijs van elke dag worden professionaliseringsinitiatieven uitgewerkt. In deze bijdrage wordt via een exploratieve studie de langetermijnimpact van een jaaropleiding voor beginnende docenten onderzocht. Zowel de individuele (in termen van verandering in gedrag of subjectieve onderwijsopvatting) als de institutionele impact (in termen van betrokkenheid voor onderwijs op het niveau van de organisatie) worden bestudeerd. Tevens wordt nagegaan welke kenmerken door de deelnemers worden gepercipieerd als doorslaggevend voor het optreden van transfer en implementatie van het geleerde in hun professionele setting. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een langetermijneffect van het professionaliseringstraject uitgaat. Er wordt geen eenduidige relatie gevonden tussen de individuele en de institutionele impact. Vooral contextkenmerken worden ervaren als factoren die de impact beïnvloeden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS