Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Online bijspijkeronderwijs in de praktijk

Bart Rienties, Joost Dijkstra, Martin Rehm, Dirk Tempelaar en Geke Blok

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 239-253

De heterogeniteit van de instroom bij hogeronderwijsinstellingen zal in de komende jaren toenemen door een toename in het aantal buitenlandse studenten en door de 'gevolgen' van tweede fase van het studiehuis. Voor sommige studenten is het gebrek aan voorkennis zelfs zo groot dat bijspijkeronderwijs voorafgaande aan de opleiding noodzakelijk is. Dit artikel is opgedeeld in twee delen: het eerste deel bestaat uit een literatuurstudie naar de ervaringen met bijspijkeronderwijs en met ervaringen met afstandsleren. Op basis van algemeen didactische scenario's en resultaten van onderzoeken naar online afstandsonderwijs zijn vijf aandachtspunten in het online bijspijkermodel geïdentificeerd: 24 uur per dag online beschikbaar, adaptief, interactief, snelle feedback, en flexibele leermethodes en toetsing. In het tweede deel wordt het model getoetst aan de hand van de implementatie van twee bijspijkercursussen bij de Universiteit Maastricht. Verder onderzoek zal nodig zijn om te kijken of het succes van de cursussen veroorzaakt wordt door een selectiebias en/of wat de specifieke achtergronden zijn van deelnemers aan de zomercursus.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS