Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Competentiebeoordeling: een pleidooi voor congruentie

Jurroen Cluitmans en Ruud Klarus

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 4, 221-238

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft ingezet op flexibilisering en op competentiegericht opleiden en beoordelen. Dit vernieuwingsproject heeft inmiddels onder meer geleid tot een onderwijskundig raamwerk en een toetskader. Uitgangspunt is dat elke opleiding is gebaseerd op competentieprofielen die door het werkveld zijn gelegitimeerd. Deze profielen bestaan uit competenties, waarbij de competenties op hun beurt zijn gekoppeld aan beroepstaken. In dit artikel wordt het toetskader beschreven, inclusief de daarbij gehanteerde uitgangspunten en de beoordelingstheoretische basis voor competentiegericht beoordelen. De auteurs pleiten voor congruentie tussen competentiegericht opleiden en beoordelen. Ten slotte wordt de vraag opgeworpen of de externe kwaliteitseisen van de NVAO congruent zijn met competentiegericht opleiden en beoordelen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS