Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Managers aan de slag met de ELO: hoe staat u ervoor, wat kunt u verwachten, en wat doet u eraan?

Eric Kluijfhout en Kees Pannekeet

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 2, 104-115  

In dit artikel worden het huidige en toekomstige ELO-gebruik binnen het Nederlands hoger onderwijs gepositioneerd in Nolans fasenmodel voor ICT-innovaties. Verder worden recente technologische ontwikkelingen besproken en hun verwachte invloed op de ELO van de naaste toekomst. Tot slot worden op basis van deze twee invalshoeken een aantal scenario's geschetst voor het formuleren en implementeren van een ELO-instellingsbeleid. De gegevens over huidig ELO-gebruik zijn afkomstig uit een aantal recente publicaties en evaluatie-studies, en de geschetste technologische ontwikkelingen zijn ontleend aan een onlangs uitgevoerde trendanalyse. De uitkomsten laten zien dat het ELO-gebruik in Nederland zich nog in de consolidatiefase bevindt. Nolans groeimodel impliceert dat het toegroeien naar de volgende gebruiksfase betekent, dat de instellingen de komende jaren veel aandacht dienen te besteden aan de technische integratie van de ELO met aanliggende applicaties, en aan verdere inbedding van ELO-werkprocessen in het primaire onderwijsleerproces. Een aantal scenario's worden daartoe in dit artikel aangereikt.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS