Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studiefraude: een criminologische beschouwing

Frank Bovenkerk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 2, 78-87  

Studiefraude (van afkijken tot plagiaat en tot 'meeliften' met groepjes studenten) vormt ook in het Nederlands hoger onderwijs een groeiend probleem. Een enquête onder Utrechtse studenten laat zien dat 66 % van hen zich wel eens aan ten minste één vorm van fraude heeft bezondigd. In dit stuk wordt vanuit criminologisch gezichtspunt beredeneerd, hoe dit probleem het beste kan worden teruggedrongen. Op grond van de gelegenheidstheorie zou men moeten pleiten voor het verkleinen van de schaal waarop onderwijs wordt gegeven en het herstel van persoonlijke betrekkingen tussen hen die onderwijs geven en die het ontvangen. De algemene trend gaat evenwel de andere kant op en zeker ook de invoering van de BaMa-structuur werkt criminogeen. Er blijft helaas weinig anders over dan maatregelen te nemen uit het repertoire van afschrikkingspreventie en voorlichting over wetenschapsethiek.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS