Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Hbo bereikt MKB nog moeizaam: meer kennisuitwisseling tussen opleidingen en bedrijfsleven vereist een betere communicatie

Irene van Gent

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 62-69  

Het innoverend vermogen van bedrijven in Nederland blijft achter bij de rest van Europa. Onder aanvoering van het Innovatieplatform (het Innovatieplatform is in september 2003 door de regering ingesteld en heeft als opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken) is een grootscheeps offensief ingezet om deze situatie te verbeteren. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het verbeteren van de kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen - met name hbo-instellingen - en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Bedrijven in het MKB en onderwijsinstellingen kunnen elkaar echter nog niet goed vinden en weten vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Dit, terwijl onderwijsinstellingen veel kennis in huis hebben die een MKB'er kan gebruiken om te innoveren en/of bedrijfsprocessen te verbeteren. De MKB'er komt echter niet naar de onderwijsinstelling toe om deze kennis te halen. Met dit onderzoek is geprobeerd te achterhalen wat hier de reden voor is. Uit de resultaten blijkt dat de ideeën van ondernemers en onderwijsinstellingen nogal uiteen lopen. Verder wordt duidelijk dat onderwijsinstellingen weinig of niet naar de doelgroep communiceren, waardoor bedrijven uit het MKB de onderwijsinstellingen niet kunnen vinden voor oplossingen van hun bedrijfsproblemen. Hogescholen zouden baat kunnen hebben bij de inbreng van het MKB, onder meer om hun onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. In dit artikel worden diverse oorzaken voor deze slechte aansluiting weergegeven en worden adviezen aan onderwijsinstellingen gegeven, om hierin een verbeterslag te maken.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS