Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Kenniscirculatie en een ondernemende kennisinstelling: ingrediënten voor een ondernemende regio

Peter van der Sijde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 44-61  

mate aan het inburgeren is en dat ook niet zou misstaan in de context van universiteiten. Het wordt vaak met wisselende betekenis en in wisselende contexten gebruikt. In deze bijdrage wordt het concept (met name) gebruikt in de context van de ondernemende 'kennisinstellingen'. Eerst wordt ingegaan op wat een ondernemende kennisinstelling is en daarna wordt het begrip 'kenniscirculatie' binnen deze context geplaatst. De bijdrage wordt afgesloten met het definiëren van wat een ondernemende kennisinstelling Is.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS