Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderzoek en onderwijs naar innovatie: wat leren onze studenten?

Jeroen de Jong en Patrick Vermeulen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 17-43  

Innovatie is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Voor het bedrijfsleven zijn pas afgestudeerden een voorname bron van kennis over innovatie. Dit artikel geeft een overzicht van onderzoek naar innovatie en maakt duidelijk wat universitaire studenten aan innovatiekennis kunnen opdoen. Innovatieonderzoek richt zich op innovaties zelf (objectbenadering) en de actor die innoveert (subjectbenadering). De objectbenadering bestaat uit onderzoek naar (1) definities en vormen van innovatie, (2) productontwikkeling, (3) adoptie en diffusie, (4) transfer van technologie en (5) innovatieve bedrijfsontwikkeling. De subjectbenadering omvat vijf niveaus: internationaal/nationaal, sector, organisatie, groep, en individueel. Nederlandse universiteiten verzorgden in het afgelopen collegejaar 108 innovatiecursussen, meestal gericht op bedrijven/organisaties. Onderwijs over productontwikkeling, technologietransfer, en innovatie in sectoren en op (inter)nationaal niveau komt ook veel voor. Veel minder vaak zijn er cursussen over innovaties door individuen en groepen, en over adoptie en diffusie. Psychologisch onderzoek naar innovatie is in Nederland nauwelijks ontwikkeld. Pas afgestudeerden hebben daardoor waarschijnlijk minder bagage als het gaat om het benutten van menselijk potentieel voor innovatie, en over veranderingstrajecten.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS