Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Accreditatie in Nederland en Vlaanderen: een eerste balans

Karl Dittrich en Mark Frederiks

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2005 (23), 1, 2-16  

De Verklaring van Bologna heeft geleid tot de invoering van bachelor- en masteropleidingen en de accreditatie daarvan. Nederland en Vlaanderen hebben door middel van een verdrag de binationale Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) totstandgebracht. Hoewel er enige verschillen zijn tussen beide accreditatiestelsels, is de gelijkenis groot. In Nederland is het accreditatiestelsel in 2003 in werking getreden, in Vlaanderen zal dat in 2005 het geval zijn. De werking van het accreditatiestelsel zal grondig geëvalueerd worden. Toch is nu al een eerste balans op te maken op grond van de ervaringen met accreditatie in Nederland. In deze bijdrage worden de taken van de NVAO belicht, alsmede de eerste resultaten. Verder wordt ingegaan op de kritische succesfactoren en risico's van accreditatie. Tot slot volgt een korte reflectie op ontwikkelingen in binnen- en buitenland die de toekomst van accreditatie mede vormgeven.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS