Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Boekbespreking: Smeijsters H. & Sporken S. (red.) (2004) Van taak tot competentie: 'Leren leren' voor het hoger beroepsonderwijs. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

T.A.M. van Lankveld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 265-267  

Geen abstract

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS