Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Teacher portfolio's (onderwijsdossiers voor docenten) in het hoger onderwijs.
Inhoudsbepaling door en opvattingen van onderwijsgevenden

Catherine de Rijdt, Eva Tiquet, Filip Dochy en Maurice Devolder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 4, 220-237  

Volgens recent onderwijskundig onderzoek is er behoefte aan nieuwe vormen van assessment in de eigen onderwijspraktijk van docenten in hoger onderwijs. Het 0ebruik van onderwijsdossiers kan hier hulp bieden. In deze empirische studie wordt door middel van een surveyonderzoek nagegaan wat volgens docenten opgenomen dient te worden in een onderwijsdossier. Verder worden de opvattingen van docenten ten aanzien van een onderwijsdossier onderzocht. Ten slotte wordt nagegaan of docenten al dan niet voorstander zijn van het gebruik van een onderwijsdossier.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS