Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Naar een robuust onderwijsontwerp voor blended learning. Een model voor Individuele en Groepsactiviteiten in een Elektronische LeerOmgeving (IGELO)

Pierre van Eijl, Peter de Voogd, Albert Pilot en Wilfried Admiraal

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 3, 156-173  

Docenten en ontwerpers van onderwijs streven ernaar onderwijs zo in te richten dat het onder verschillende omstandigheden én voor verschillende doelgroepen goed functioneert. Dan kan men immers spreken van een 'robuust' ontwerp. Het blijkt niet eenvoudig in het ontwerp van een cursus rekening te houden met de succesfactoren die uit onderzoek bekend zijn over de effectiviteit van digitale onderwijsvormen en -middelen. In dit onderzoek is een model geëvalueerd waarin een elektronische leeromgeving (ELO) gecombineerd wordt met face-to-face onderwijs tot 'blended learning', en geïntegreerd wordt met individueel en groepsleren, in een vast ritme van wekelijkse leeractiviteiten en beoordelingen. Nagegaan is hoe studenten met verschillende kenmerken (samenwerkers, individueel studerenden, parttimewerkenden en reisstudenten) verschillen wat betreft leeractiviteiten, leerresultaten en tevredenheid. Op grond van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het model een robuust onderwijsontwerp oplevert voor deze groepen. Dit robuuste ontwerp kan daardoor een inspiratiebron zijn voor docenten bij het effectief toepassen van een ELO in het eigen onderwijs om daarin een duurzame kwaliteitsverhoging te realiseren.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS