Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Meer lenen bedreigt toegankelijkheid hoger onderwijs

Djoerd de Graaf, Uulkje de Jong, Marko van Leeuwen, en Ineke van der Veen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2004 (22), 1, 2-9  

De Commissie Uitgangspunten Nieuw Studiefinancieringsstelsel (CUNS) heeft twee mogelijke nieuwe stelsels geadviseerd. Beide houden in dat studenten waarschijnlijk meer moeten lenen dan in het huidige stelsel. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de commissie. Centraal staat de vraag of binnen een stelsel waarin meer moet worden geleend de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gewaarborgd is. Dit is onderzocht met behulp van gegevens van de Studentenmonitor 2002. Voor verschillende groepen studenten is nagegaan in welke mate er wordt geleend, wat redenen zijn om niet te lenen en of er voor een studie in het hoger onderwijs wordt gekozen wanneer de studiefinanciering volledig uit een lening zou bestaan. De conclusie is, dat een studiefinancieringsstelsel waarin meer moet worden geleend, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verlaagt. Vrouwelijke, allochtone en gehandicapte studenten en vooral hbo-studenten en studenten met ouders met een laag inkomen worden hierdoor getroffen.    

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS