Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Peerassessment in universitair onderwijs. Een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

Ineke van den Berg, Wilfried Admiraal en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 251-272

Peerassessment wordt in dit onderzoek opgevat als een vorm van samenwerken tussen studenten waarin ze elkaars werk tussentijds beoordelen en van commentaar voorzien. In dit ontwerponderzoek zijn zeven verschillende ontwerpen van peerassessment beproefd om tot een optimaal model te komen. Onderzocht wordt de uitvoering van het ontwerp, de samenstelling van de peerfeedback, de interactie tussen studenten, de leeropbrengst van peerassessment en de waardering van studenten en docenten. De ontwerpen zijn uitgevoerd binnen de opleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, daarbij waren 168 studenten en negen docenten betrokken. De studenten namen de beoordelingstaak serieus en gebruikten de peerfeedback om hun werk te verbeteren. Studenten geven elkaar vollediger feedback als ze hun schriftelijke beoordeling mondeling aan elkaar toelichten.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS