Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Peerassessment en de ontwikkeling van reflectievaardigheden in de lerarenopleiding

Dominique Sluijsmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 230-250

In deze bijdrage wordt een studie gerapporteerd waarin de effecten van een geïntegreerde training in peerassessment-vaardigheden op de reflectievaardigheid en de beoordelingsvaardigheid zijn onderzocht. 110 eerstejaars pabo-studenten zijn binnen drie wiskundemodules getraind in vaardigheden als het definiëren van criteria, het geven van feedback en het schrijven van een kwalitatief peerassessment-rapport. Na elke module schreven studenten een reflectieverslag over hun leerervaringen. Dit verslag is na elke module telkens beoordeeld door een medestudent. De studenten werden in de gelegenheid gesteld hun reflectieverslag bij te stellen op basis van de ontvangen peerfeedback. De docent wiskunde beoordeelde het definitieve reflectieverslag twee weken na de laatste module. Uit de analyse van de geschreven peerassessment-rapporten en de behaalde resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de reflectieverslagen na de derde module, kan worden geconcludeerd dat een training in peerassessment-vaardigheden een positieve uitwerking heeft op zowel de kwaliteit van de beoordelingsvaardigheid van de studenten als op de kwaliteit van hun reflectievaardigheid. Resultaten van het vragenlijstonderzoek lieten daarnaast zien dat studenten de nieuwe aanpak positief waardeerden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS