Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Peer- en co-assessment als instrument voor diepgaand leren: bevindingen en richtlijnen

Filip Dochy, Wilfried Admiraal en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 4, 220-229

Deze inleidende beschouwing over peer- en co-assessment geeft een kort overzicht van wat bekend is over de bruikbaarheid en de mogelijke opbrengsten van deze vormen van assessment. Voorts wordt aandacht besteed aan de kwaliteitskenmerken en de belangrijkste ingrediënten van peer- en co-assessment. Ten slotte wordt teruggeblikt op de voornaamste resultaten van onderzoek naar het gebruik van deze assessmentvormen en wordt kort ingegaan op de relatie met de onderzoeksresultaten van de in dit nummer verder gepresenteerde onderzoeken.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS