Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderwijs op maat?
Een inventarisatie van individuele onderwijsafspraken in het Hoger Onderwijs

Ellen Jansen en A. Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 3, 159-169

Een veranderend doelgroepenbeleid en de invoering van de bachelor-masterstructuur zet flexibilisering van het onderwijs prominent op de agenda. De individuele student moet maximaal zijn eigen invulling kunnen geven aan zijn studie. Individuele onderwijsafspraken vormen hierbij een belangrijk element. Dit artikel beschrijft de stand van zaken op dit terrein binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Individuele onderwijsafspraken blijken in het wo minder gebruikelijk dan in het hbo mogelijk door het bestaan van duale opleidingen, die binnen het hbo breder voorkomen dan in het wo. Verder worden afspraken het meest gemaakt voor vrijstellingen op grond van een relevante vooropleiding en onderdelen die studenten elders (in binnen en/of buitenland) willen volgen. Kwaliteitsbewaking is hierin een van de grootste zorgpunten. Gebrekkige informatie over mogelijkheden voor onderwijsafspraken lijkt de belangrijkste reden voor het niet gebruiken van deze mogelijkheid. Opleidingen hebben met name behoefte aan organisatorische ondersteuning; studenten ervaren de ondersteuning die de opleiding biedt als voldoende.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS