Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Universitaire honoursprogramma's en hun innovatieve functie

Marca Wolfensberger, Pierre van Eijl en Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2003 (21), 2, 85-102  

Honoursprogramma's zijn een recente en snel groeiende tak in het Nederlandse universitair onderwijs. In 1993 werd het eerste honoursprogramma gestart, tien jaar later draaien er al 25 programma's aan tien verschillende universiteiten. De verwachting is dat met de invoering van bachelor-master de belangstelling voor honoursprogramma's zal toenemen. Opvallend is hun grote diversiteit in omvang, duur en positionering in de studie. Veel honoursprogramma's blijken te functioneren als proeftuin voor onderwijsinnovatie voor reguliere programma's. Zij bieden een veilige omgeving voor onderwijsexperimenten waar fouten gemaakt mogen worden, het uitvalrisico laag is en deelnemers gemotiveerd zijn. Een grote winst: bij gebleken succes verspreiden innovaties zich vanuit de honoursprogramma's naar het reguliere onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS