Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Computerondersteund samenwerkend leren: zinvol om toe te passen in het hoger onderwijs?  

Else Veldhuis-Diermanse, Martin Mulder en Harm Biemans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 223-245  

In dit artikel worden vier studies beschreven, uitgevoerd aan drie verschillende universiteiten, waarin de werkvorm computerondersteund samenwerkend leren (CSCL) is ingezet in het onderwijs (N=59). Alle handelingen van de studenten zijn opgeslagen en vervolgens geanalyseerd, om in kaart te brengen hoe studenten leren en kennis construeren. De resultaten laten zien dat studenten het volgen van onderwijs met behulp van CSCL zwaar vinden, maar dat ze bereid zijn extra tijd te steken in de cursus. Studenten participeerden actief in de vier studies en communiceerden intensief met medestudenten over de taak. In drie van de vier studies gebruikten studenten meer cognitieve dan metacognitieve leeractiviteiten. Studenten maakten weinig gebruik van affectieve leeractiviteiten. Verder verschilden studenten in het absolute aantal geconstrueerde kenniseenheden en daarnaast in de kwaliteit van de geconstrueerde kennis. Geconcludeerd wordt dat het zeker zinvol is om CSCL toe te passen in het hoger onderwijs, maar dat studenten de tijd moeten krijgen om te leren leren met behulp van CSCL  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS