Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De schaarste aan vrouwelijke hoogleraren in Nederland  

Tineke Willemsen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 4, 210-222  

In Nederland zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke functies; van de hoogleraren is slechts zes procent vrouw. In dit artikel wordt een aantal nadelen van de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere wetenschappelijke functies genoemd. In een analyse van de oorzaken van dit verschijnsel worden drie niveaus onderscheiden: het organisatieniveau, het interpersoonlijke en het individuele niveau. Mogelijke verbeteringen, die dienen aan te sluiten bij de bekende oorzaken en bij voorkeur gebaseerd dienen te zijn op effectiviteitsonderzoek, kunnen ook in deze drie niveaus worden ingedeeld. De universiteit als organisatie kan door een meer professioneel wervings- en selectiebeleid, met open procedures, en een ander loopbaanbeleid voor de hand liggende verbeteringen aanbrengen. Op het interpersoonlijke niveau komen zaken als objectievere beoordelingen van zowel sollicitanten als het zittende personeel in aanmerking. Individuele vrouwen kunnen zelf jongere collega's via mentoring ondersteunen, en in het algemeen alert zijn op solidariteit. Geconcludeerd wordt dat er voldoende onderzoeksresultaten beschikbaar zijn voor universiteiten om daadwerkelijk de positie van vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs, en daarmee de universiteiten als geheel, te verbeteren.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS