Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Invloeden op studievoortgang: een kwalitatieve analyse  

S. Beekhoven, Hans van Hout, Uulkje de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 180-201    

Studievoortgang wordt door verschillende subjectieve factoren verklaard. Onderzocht wordt of, en op welke manier de woonsituatie van invloed is op het leven van studenten. Vervolgens worden de begrippen academische fit en subjectieve slaagkans (krachtige verklarende factoren in kwantitatieve analyses) uitgediept. Ook worden twee cases beschreven om inzicht te krijgen in het verloop van ervaringen tijdens de studie hoe beslissingen genomen worden. De kwalitatieve data-analyse bevat verhalen van 25 studenten die vijf keer benaderd zijn. Niet het thuis of op kamers wonen blijkt belangrijk, maar het hebben van een werkplek en een goede sfeer in huis. De associaties die studenten geven over zowel academische fit als de subjectieve slaagkans tonen grote onderlinge overeenkomsten. Toch blijkt vooral academische fit ook verweven met een aantal andere factoren. Tot slot leveren de twee cases mooie voorbeelden van hoe studenten verschillende doelen kunnen hebben en op welke manier ze deze nastreven.  

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS