Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Transformeren door implementatie van een elektronische leeromgeving in het hoger onderwijs: een brug te ver?  

Helma te Velde

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 167-179    

Instellingen in het hoger onderwijs willen vernieuwen en introduceren momenteel op grote schaal elektronische leeromgevingen (ELO's). Doorgaans geschiedt dit volgens het substitutiemodel: er verandert niets wezenlijks aan het onderwijs. Vanuit de (onderwijskundige) literatuur wordt evenwel aangegeven dat beoogde vernieuwing binnen het onderwijs niet is gebaat met substitutie maar transformatie vereist (Lichtenberg, 2000). Deze overtuiging blijkt ook bij de instellingen zelf te leven. Waarom wordt er dan zo weinig aan transformatie gedaan? Is dit een brug te ver? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt ingegaan op de consequenties van transformatie voor een onderwijsinstelling, gebaseerd op de literatuur. Hierbij is dit artikel op te vatten als basis voor een onderzoek in de praktijk van het hoger onderwijs. Instellingen kiezen logischerwijs voor het substitutiemodel omdat dit model geen wezenlijke veranderingen van leerprocessen en onderwijsorganisatie vraagt. Het hoger onderwijs streeft echter wel massaal naar transformatie bij de implementatie van een ELO, omdat men weet dat dit leidt tot werkelijke vernieuwing. Wellicht is dit een aanwijzing dat substitutie de brug naar transformatie is.  

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS