Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De mogelijke impact van intranet op het onderwijs  

Fons Vernooij

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 3, 146-166    

De introductie van intranet in een instelling van hoger onderwijs kan ingrijpende gevolgen hebben voor het primaire proces. Intranet is een vorm van internet, waarbij een bedrijf of organisatie een website ontwikkelt, die afgeschermd is voor buitenstaanders en gericht is op de aansturing van de interne bedrijfsprocessen. Een goed opgebouwd intranet biedt mogelijkheden om andere ontwikkelingen in het hoger onderwijs te ondersteunen, zoals de ontwikkeling van studievaardigheden en de inbouw van competenties in het curriculum. De andere aansturing van het leerproces maakt het mogelijk om nieuwe leerdoelen te formuleren door gebruik te maken van functionaliteiten die andere media niet of in mindere mate hebben. Dit artikel exploreert de mogelijkheden van een intranet -omgeving aan de hand van de Johan Cruijff University als concreet voorbeeld. Daarna volgt een schets van een model voor onderwijsontwikkeling waar enerzijds de leerdoelen zijn uitgesplitst in soorten van leeractiviteiten en anderzijds de media zijn uitgesplitst naar de functionaliteiten die zij te bieden hebben. Vervolgens spitst de beschrijving zich toe op de impact die de introductie van het intranet met zich mee kan brengen voor de andere media die in het onderwijs in gebruik zijn.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS