Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De invloed van programmering van examens op het studeergedrag van studenten  

Kim Waeytens, Veerle Hulpiau en Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 2, 125-137  

Heeft de organisatie van toetsen en examens invloed op het studeergedrag in casu het voorbereidingsgedrag van de studenten? En hoe kunnen examens en de organisatie ervan studenten tot meer gerichte en tijdig uitgevoerde leeractiviteiten aanzetten? Dit zijn de kernvragen van het hier gepresenteerde onderzoek. In dit onderzoek is nagegaan of er een effect van examentype (summatief versus formatief) en van tijdstip van evaluatie kan worden vastgesteld op studiebetrokken activiteiten. In het onderzoek participeerden 937 studenten uit vier faculteiten. Het geheel van de bevindingen suggereert dat studenten hun studeergedrag wel degelijk afstemmen op het type en het tijdstip van examens. De resultaten van het empirisch onderzoek worden uitgebreid ter discussie gesteld.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS