Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Effecten van probleemgestuurd onderwijs in de lerarenopleiding  

David Gijbels, Piet Van den Bossche, Filip Dochy en Mien Segers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2002 (20), 1, 42-59    

De afgelopen jaren werd probleemgestuurd onderwijs (pgo) in Vlaanderen en Nederland in verschillende opleidingen in het hoger onderwijs op uiteenlopende wijze geïmplementeerd, onder andere in de lerarenopleidingen. In onderhavig onderzoek wordt het effect van een vier weken durende implementatie van pgo nagegaan in twee instituten voor lerarenopleiding. De volgende probleemstelling staat centraal: in welke mate zijn studenten uit een pgo-setting in vergelijking met studenten uit een conventionele setting in staat om over een bepaald onderwerp enerzijds kennis te verwerven en anderzijds kennis over dat onderwerp toe te passen? De resultaten van het quasiexperimenteel vergelijkend onderzoek laten wat de kennis van de studenten betreft geen eenduidige conclusies toe, aangezien de resultaten in beide instituten niet in dezelfde lijn liggen. Op het niveau van de vaardigheden zijn de resultaten wel gelijklopend voor beide instituten: niettegenstaande de in tijd beperkte implementatie, lijken studenten uit pgo meer succesvol te zijn in het toepassen van kennis dan studenten uit het conventioneel onderwijs.  

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS