Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het toelatingexamen voor de studies burgerlijk ingenieurarchitect in Vlaanderen  

Ann Hendricx Herman Neuckermans  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 2, 190-204  

Sinds juli 1991 kent het programma burgerlijk ingenieur-architect een eigen toelatingsexamen voor kandidaat-studenten. Dit examen bestaat uit drie grote onderdelen: een wiskunde-examen, een grafische proef en een verhandeling. Dit artikel vat de resultaten samen van de statistische analyse die werd uitgevoerd om de validiteit van het toelatingsexamen na te gaan. Uit de resultaten blijkt dat het examen een waardevolle mix is, die zowel het 'kennen' (wiskundeproef) als het 'kunnen' (grafische proef en verhandeling) van de kandidaat-studenten in kaart brengt. Toch mag het verband tussen het toelatingsexamen en de latere studieresultaten niet overschat worden.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS