Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het betoog versus het epos.  Contradicties bij organisatieverandering en onderwijsvernieuwing.  

Floor Basten en Herman van den Bosch  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 2, 99-119  

In elke organisatie die sterke veranderingen doormaakt treden spanningen op tussen de wijze waarop de leiding de organisatie zelf graag ziet en geluiden die degene die zijn oor op de werkvloer te luister legt, opvangt. Dergelijke spanningen kunnen, mits niet al te groot en tijdig geregistreerd, de koers die de leiding vaart bijstellen en het draagvlak voor de veranderingen in stand houden. Indien de tegenstellingen te groot zijn, dragen zij ook de kiem van de mislukking van het proces van vernieuwing in zich. Dit artikel bevat het verslag van een onderzoek naar dit soort spanningen. Voor een van de auteurs was dit het promotieonderzoek (Basten, 2000), voor de ander - een van de opdrachtgevers van het onderzoek - was dit onderzoek tevens een spiegel. Het verslag van het onderzoek vormt aanleiding om lessen te trekken voor de manier waarop onderwijsvernieuwing en daarmee gepaard gaande organisatieverandering het beste aangepakt kan worden.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS