Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Intercollegiale beoordeling van schrijfproducten. Opzet en resultaten van een Ontwerponderzoek.

Ineke van den Berg, Wilfried Admiraal en Albert Pilot  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2001 (19), 1, 19-32  

In dit artikel wordt verslag gedaan van een praktijkstudie, waarin een ontwerp voor intercollegiale beoordeling van schrijfproducten is ontwikkeld en geïmplementeerd. De evaluatie richt zich op de uitvoerbaarheid van het ontwerp, de aard van de intercollegiale feedback en de effecten ervan op de kwaliteit van de schrijfproducten. Plaats van uitvoering is de opleiding Geschiedenis van de Utrechtse Letterenfaculteit, het ontwerp is beproefd in één cursus. De resultaten zijn positief: de uitvoering verliep soepel, de meeste studenten zouden vaker met intercollegiale beoordeling willen werken en vrijwel alle werkstukken zijn verbeterd als gevolg van het intercollegiale commentaar. Dit neemt niet weg dat er redenen zijn om het onderwijsontwerp te optimaliseren.  

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS