Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Diversiteit in waarden en religiositeit in een hogeschool

Dries Berings & Stef Adriaenssens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 2, 96-117.

In voorliggend onderzoek exploreren we de levenswaarden en levensbeschouwelijke oriëntatie van de eerstejaarsstudenten in een brede waaier van bacheloropleidingen. We onderzoeken verschillen tussen studierichtingen en analyseren ook het verband tussen enerzijds de levenswaarden en anderzijds de levensbeschouwelijke oriëntatie. We gaan ook na of levenswaarden en levensbeschouwelijke oriëntatie gerelateerd zijn aan persoonsgebonden factoren zoals geslacht, vooropleiding, etnisch-culturele en socioeconomische status. In de top van de waardenhiërarchie vinden we zowel wij-waarden (Altruïsme en Universalisme) als ik-waarden (Genot). Conservatieve waarden (Conformiteit, Zekerheid en Traditie) bevinden zich onderaan de waardenhiërarchie. Verschillen in waarden tussen de studiegebieden hangen vooral samen met de dimensie ik-waarden versus wij-waarden. Ook verschillen in levensbeschouwing en religie zijn verbonden met de gemaakte studiekeuze. De mate waarin de levensbeschouwing religieus is geïnspireerd correleert positief met conservatieve waarden en negatief met hedonistische waarden. Verschillen in levenswaarden en levensbeschouwelijke oriëntatie hangen niet alleen samen met de gemaakte studiekeuze maar ook met geslacht en etnische achtergrond. In de discussie staan we stil bij de belangrijkste resultaten van het onderzoek, de methodologische beperkingen en de mogelijkheden om de enquêteresultaten als leerstof te gebruiken in de klascontext om zo de reflectie en het debat over diversiteit te stimuleren.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS