Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Learner control en preferenties van studenten... ingrediënten voor reflectie?

Jean Claude Callens & Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2010 (28), 1, 46-56.

Reflecteren wordt sinds geruime tijd als belangrijk beschouwd in het onderwijs en in een lerarenopleiding worden studenten geregeld gevraagd te reflecteren. In deze bijdrage gaan we na of derdejaarsstudenten in een lerarenopleiding reflecteren als een essentieel onderdeel van een praktijkvorming beschouwen en of ze controle over hun reflectieopdrachten wensen. De preferenties werden aan de hand van een zelfgeconstrueerde vragenlijst nagegaan. Dit nadat de studenten een reeks reflectieopdrachten hadden uitgevoerd waarbij ze ervaring opdeden met een verschillende mate van controle. De resultaten tonen dat de respondenten reflecteren als essentieel onderdeel beschouwen in hun praktijkvorming; en dat ze controle wensen over hun reflectieopdrachten. Nadere analyse wijst uit dat deze voorkeur voor controle wel de inhoud betreft maar niet de vormgeving van reflecties. Ten slotte konden we in dit surveyonderzoek geen preferentie vaststellen om de fases van een reflectieproces te controleren.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS