Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het onderzoeksprofiel van Universities of Applied Sciences in Europa

Egbert de Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 254-269.

In diverse Europese landen met een binair hogeronderwijsstelsel heeft de beroepsgerichte sector een onderzoeksmandaat gekregen om in te spelen op (regionale) behoeften en om de kwaliteit van onderwijs en de beroepspraktijk te bevorderen. Internationaal heeft de sector zich verenigd in het Europese netwerk voor Universities of Applied Sciences om zich nadrukkelijker in Europa te manifesteren. Deze bijdrage richt zich op de vraag of er een gemeenschappelijk onderzoeksprofiel in Europa is te onderkennen. Hoe is de onderzoeksfunctie omschreven, welke accenten worden gelegd en hoe wordt de verbinding tussen onderzoek en onderwijs vormgegeven? Hieruit blijkt dat naast de verschillen ook de nodige overeenkomsten bestaan, vooral voor wat betreft de tegenstelling tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Vaak wordt beweerd dat de onderzoeksfunctie van het hbo het einde van het binaire stelsel inluidt. In het licht van de internationale ontwikkelingen blijkt eerder het tegendeel en ontwikkelt het onderzoeksprofiel zich in een richting waardoor de binaire scheidslijn juist wordt geaccentueerd. Tevens biedt onderzoek in deze ho-sector mogelijkheden om tot verdere niveaudifferentiatie te komen, zowel tussen instellingen onderling als daarbinnen tussen opleidingen of programma's. Daarvoor is geen herziening van het gehele hogeronderwijsstelsel nodig.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS