Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De moeilijke weg naar praktijkrelevant onderwijsonderzoek

Sjef Stijnen, Rob Martens, Arjan Dieleman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 4, 219-237.

In dit artikel worden centrale kwesties rondom de praktijkrelevantie van onderwijsonderzoek bij elkaar gezet. Er wordt een schets gegeven van klachten over de praktijkrelevantie van onderwijsonderzoek, zowel in internationaal perspectief als in het Nederlandse perspectief van het grote aantal instanties en instellingen die - met een uiterst bescheiden budget - informatie verzamelen over het onderwijs, en ook van de belangrijkste financieringsbronnen. Er wordt een drietal kwesties rondom de aangeduide praktijkrelevantie aan de orde gesteld. Ten eerste wordt een beschrijving gegeven van het probleem van de wetenschappelijke betekenis van praktijkkennis. In deze context blijken er nogal wat 'vertaalproblemen' te zijn: enerzijds hoe de wetenschappelijke theorie kan worden toegepast in de complexe schoolpraktijk en anderzijds hoe vanuit de praktijk ervaringen kunnen worden 'opgetild' naar bredere inzichten. Ten tweede wordt geschetst hoe in de organisatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbedrijf een dynamiek is geslopen die de praktijkrelevantie op zijn zachtst gezegd niet bevordert. Ten derde wordt een beschrijving gegeven van enkele aspecten van een aantal recente pilots rondom academische scholen. Eveneens wordt kort ingegaan op het interessante verschijnsel dat in toenemende mate andere disciplines dan de traditionele onderwijsdisciplines bij het verzamelen van informatie over onderwijs in beeld komen. Tot slot worden suggesties gedaan die de praktijkrelevantie kunnen verhogen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS