Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Outputfinanciering in wetenschappelijke instellingen: stimulerend of frustrerend?

Mark Pen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 3, 198-208

Steeds vaker verdelen universitaire faculteiten hun onderzoeksgeld naar rato van wetenschappelijke output van onderzoekers en onderzoeksgroepen. Op het oog een objectieve en doeltreffende methode, die past bij een zakelijke universiteit waarin goede presteerders worden beloond en zwakke presteerders worden gestraft. De bestuurder kan rustig achterover leunen en het systeem zijn werk laten doen. Maar volgens theorieën over prestatiemeting leiden harde prikkels vaker tot perverse effecten, zoals overmatige fixatie op prestatie-indicatoren, verwaarlozing van niet-gemeten taken en het najagen van kortetermijnwinsten. Terwijl in bestuurlijke kringen vaak een zekere managementbravoure tentoon wordt gespreid, worstelen de professionals op de werkvloer met de rigide en bureaucratische regels van het prestatiemeetsysteem. Kan outputfinanciering eigenlijk wel betekenisvol zijn voor een wetenschappelijke organisatie?

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS