Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studievoortgang en studiesucces van hbo-bachelors in universitaire masterprogramma's

Willem van Os

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 127-137.

Met de invoering van de bachelor-masterstructuur is discussie ontstaan over de toegang tot de universitaire masters. Sommigen twijfelen hierbij over de vraag of masteropleidingen wel selectief genoeg zijn bij de toelating van hbo-bachelors en/of ze, nadat ze zijn toegelaten, wel voldoende hoge eisen stellen aan het niveau van deze instromers. Dit heeft geleid tot de vraag of hbo-bachelors zijn te onderscheiden van wo-bachelors voor wat betreft hun studietempo, studiesucces en niveau. In een onderzoek aan de Vrije Universiteit wordt geconcludeerd dat weliswaar substantiële verschillen bestaan tussen wo- en hbo-bachelors als het gaat om hun studiesucces en -tempo in de masterfase, maar dat die verschillen uiteindelijk niet gepaard gaan met qua niveau verschillende afgestudeerde masters. De aan deze instelling gevolgde werkwijze omvat een premasterassessment waarna zowel opleiding als student beslist of laatstgenoemde deze studie wil en aankan. Hierna volgt een premasterjaar waarin bestaande lacunes worden weggewerkt. Deze aanpak is zeker niet volmaakt, maar wordt toch positief beoordeeld.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS