Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Doorstroom hbo-wo: wat is de relatie tussen keuze-motieven, volharding en de intentie om een masteropleiding te volgen?

Marjon Bruinsma & Ellen Jansen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 115-126.

In dit artikel onderzoeken we een model ter verklaring van volharding van hbo-bachelorstudenten in hun opleiding en de intentie om een masteropleiding te volgen. Het model gaat ervan uit dat de keuze voor een studie van invloed is op volharding tijdens de opleiding en dat volharding vervolgens weer van invloed is op de keuze voor een universitaire masteropleiding. Uit de analyses komt naar voren dat jongere hbo-studenten, vrouwelijke studenten en studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer meer tijd aan de studie besteden. Bovendien geven studenten die tevreden zijn met de studie aan dat ze zichzelf competent vinden. Deze studenten gebruiken daarnaast ook meer timemanagementstrategieën en zijn eerder geneigd te volharden. Studenten die succes ervaren, geven daarnaast aan dat ze verwachten de studie aan te kunnen. Ten slotte blijkt dat studenten die verwachten een studie aan te kunnen, minder drempels ervaren om naar de universiteit te gaan.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS