Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Aansluiting vwo-universiteit: het effect op studiesucces in het eerste jaar

Marjolein Torenbeek, Ellen Jansen, Adriaan Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 93-102.

Transities in het onderwijs en de gevolgen voor studievertraging en uitval zijn thema's die al jaren in de belangstelling staan. Modellen ter verklaring richten zich voornamelijk op kenmerken van de student en de instelling. Dit onderzoek richt zich op het effect van de kwaliteit van de aansluiting tussen vwo en universiteit, zoals ervaren door eerstejaarsstudenten, op studiesucces in het eerste jaar. 629 eerstejaarsstudenten vulden een vragenlijst in over de aansluiting tussen vwo en universiteit. De resultaten tonen dat studenten over het algemeen redelijk tevreden zijn over de aansluiting. Ze zijn het meest tevreden met de voorbereiding van studievaardigheden en het minst tevreden met de inhoudelijke en pedagogisch-didactische voorbereiding. Hiërarchische regressieanalyse toont aan dat na correctie voor eindexamencijfer en geslacht de tevredenheid van studenten met de aansluiting een significante bijdrage levert aan het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS