Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Tevredenheid over de aansluiting als voorspeller van studiesucces in het eerste jaar hbo

Jan Kamphorst, Adriaan Hofman, Ellen Jansen, Cees Terlouw

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 79-92.

Welke factoren zijn goede voorspellers voor studiesucces in het hoger onderwijs en in het bijzonder het eerste jaar van het hoger beroepsonderwijs? In theorie zijn, naast bij de start in het hoger onderwijs al aanwezige individuele studentkenmerken, ook tijdbesteding en opleidingskenmerken goede voorspellers. Bovendien komt studenttevredenheid regelmatig naar voren als voorspellervan studiesucces. Deze bijdrage illustreert aan de hand van bij eerstejaarsstudenten verzamelde gegevens dat tevredenheid een voorspellende factor is, ook nadat is gecontroleerd op de invloed van andere relevante factoren op studiesucces. Tevredenheid van studenten is van belang in het kader van kwaliteitszorg, maar is ook met het oog op voorspellen van prestaties een serieus te nemen factor. Individuele factoren die al bij de instroom bekend zijn, blijven ook in dit onderzoek de beste voorspellers voor succes. Het zou interessant zijn om in vervolgonderzoek op basis van een beperkt aantal factoren na te gaan of excellente of risicogroepen zijn aan te wijzen. Daarbij kan heel goed studenttevredenheid als aanvullende factor naast bijvoorbeeld motivatie en inzet worden betrokken, onder voorwaarde van een goede definitie en operationalisatie van het begrip.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS