Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Transities in en naar het hoger onderwijs: introductie

Ellen Jansen & Cees Terlouw

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 2, 70-78.

De vraag naar meer hoger opgeleiden in de samenleving heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de verschillende transities van studenten naar het hoger onderwijs. Iedere transitie, of die nu voortkomt vanuit een verticale 'koninklijke' route van havo (hoger algemeen vormend onderwijs) naar hbo (hoger beroepsonderwijs) of van vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) naar wo (wetenschappelijk onderwijs) of via een horizontale overstap, heeft een eigen dynamiek, met verschillende factoren die van invloed zijn op een succesvolle overgang naar het hoger onderwijs. In deze introductie op het themanummer gaan we in op verschillende gezichtspunten en daarbij behorende theorieën die factoren proberen te verklaren die van invloed zijn gedurende de verschillende overgangsmomenten in de studieloopbaan van studenten. De artikelen in dit themanummer zullen in die context geplaatst worden.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS