Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Webgebaseerde video in het universitair onderwijs: analyseren van en reflecteren op beroepscompetenties van studenten

Wilfried Admiraal, Judith Janssen, Anne-Martine Gielis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2009 (27), 1, 18-28.

Webgebaseerde video is een van de technologieën die het leren kan ondersteunen - naast praktische voordelen zoals toegang tot het handelen in de praktijk, flexibiliteit in het bijhouden van informatie en het integreren van video in multimediatoepassingen. In een meervoudige gevalsstudie wordt het gebruik van een webgebaseerde videoleeromgeving onderzocht in vier competentiegerichte opleidingen (Italiaanse taal- en letterkunde, onderwijsmanagement, geneeskunde en tandheelkunde). Video is gebruikt om gedrag te analyseren en te reflecteren op praktijkervaringen en professioneel handelen. Webgebaseerde video kan het onderwijsproces effectief ondersteunen. Studenten leren modelgedrag en hun eigen gedrag te analyseren en meer en diepgaand te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van anderen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS