Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs

Sanne G.A. van Herpen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5-19

Gezien de relatief hoge uitval in het eerste studiejaar, heeft Sanne van Herpen in haar proefschrift 'A Head Start into Higher Education' (2019) bestudeerd hoe studenten de overgang naar het hoger onderwijs (HO) ervaren en welk type ondersteuning effectief kan zijn. Participanten in alle studies waren studenten met een afgeronde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs vooropleiding die direct doorstroomden in een bachelor-programma aan een Nederlandse HO-instelling. Uit een kwantitatieve studie blijkt dat studenten verschillende redenen hebben om naar de universiteit te gaan (bijvoorbeeld loopbaanperspectief of voor persoonlijke ontwikkeling), maar dat deze geen invloed lijken hebben op hun eerstejaars studiesucces. Uit een kwalitatieve longitudinale studie blijkt dat eerstejaarsstudenten konden worden getypeerd als actieve leerders, passieve leerders, passieve laagpresteerders en onzeker worstelde leerders gebaseerd op hun gerapporteerde studie-inzet, geloof in eigen kunnen en behaalde prestaties voor en na de poort. Tenslotte blijkt uit een quasi-experimentele studie dat studenten die deelnamen aan een 'pre-academic programme'-interventie kwalitatief betere student-docent interactie en student-peer interactie rapporteerden, hogere cijfers op het eerste tentamen behaalden en een hoger gemiddeld eindcijfer in jaar 1 behaalden dan studenten die niet aan de interventie deelnamen. Bovenstaande bevindingen zijn relevant voor het ontwikkelen van effectieve transitieprogramma's en voor het stimuleren van studiesucces in het HO.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS