Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Mag ons hoger beroepsonderwijs wat meer
flexibel?

Erik Bolhuis, Greet van der Kaap, Evelien Petter-Mikx,
Pieter Jansen, Mark te Wierik & Suzanne de Graaf

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 41-60

Meer flexibiliteit binnen een leerroute is een actueel thema in het
Nederlandse hoger onderwijs, ook op hogeschool Windesheim. Echter, wil de student
wel meer flexibiliteit in zijn leerroute? En wanneer de student dit wil, zijn de
behoeften voor flexibilisering van studenten te clusteren? Om deze vragen te
onderzoeken is in december 2018 een digitale vragenlijst uitgezet onder de
Windesheim-studenten (N = 22.634). Deze vragenlijst bevat 23 stellingen die zijn
samengesteld op basis van verkennende literatuurstudie. Via deze stellingen hebben
studenten aangegeven hoe zij de flexibiliteit in hun huidige opleiding ervaren en
welke wensen ze hebben. Uit de resultaten (n = 5.125) blijkt dat Windesheimstudenten
behoefte hebben aan meer flexibiliteit, niet alleen als het gaat over
wanneer en waar, maar ook wat en hoe gestudeerd kan worden. Echter, deze
behoefte is niet voor alle studenten even groot: clustering van de resultaten brengt
vier groepen studenten met overeenkomstige wensen voor flexibilisering naar voren.
Deze vier groepen laten qua algemene organisatorische, programmatische en
persoonlijke achtergrondkenmerken zoals vooropleiding en geslacht weinig relevante
verschillen zien. De vier gevonden clusters komen bijvoorbeeld voor in alle
studiejaren, -vormen, opleidingstypen en bij alle vooropleidingen. De behoefte aan
flexibilisering lijkt dan ook deels een gevolg van andere dan in ons onderzoek
meegenomen (persoons-)kenmerken. De onderzoeksresultaten laten zien dat het
Windesheimbreed aanbieden van flexibel onderwijs, naast organisatorische en
programmatische souplesse, ook didactische-en pedagogische souplesse vraagt.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS