Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Evalueren van het niveau van studenten van HBOopleidingen
met de Educational Level Evaluator (ELE)

Trudy Rexwinkel, Peter Verhoeven, & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 21-39

Het meten en evalueren van het niveau van een hbo-opleiding op
valide en betrouwbare wijze is een lastig probleem waarvoor nog geen adequate
oplossing is gevonden. Wel zijn er verschillende initiatieven genomen en
instrumenten ontwikkeld. Deze bleken echter 'bureaucratisch' en/of 'ambigu' wat de
betrouwbaarheid van de meting in de weg staat. Er zijn instrumenten nodig waarmee
valide en betrouwbaar wordt gemeten 'wat studenten leren, en op welk niveau'. De
onderzoeksvraag is: welk instrumentarium kan worden ontworpen waarmee het
niveau van afgestudeerden van hbo-opleidingen valide en betrouwbaar is te
evalueren en (nationaal en internationaal) is te vergelijken?
Om aan deze vraag tegemoet te komen is met behulp van de Design Research
Methodology (DRM) het conceptuele ontwerp van de Educational Level Evaluator
(ELE) tot stand gekomen en zijn daarmee empirische studies uitgevoerd. Er zijn twee
varianten van de ELE ontwikkeld: een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering.
Beide benaderingen laten zien dat zij voldoen aan de criteria van representativiteit,
validiteit en betrouwbaarheid.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS