Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Creatief klimaat: oordelen, verbeterwensen en
samenhang met creatieve prestaties

Cedric Stalpers & Mia Stokmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(1), 5-19

De onderzoeksvragen die centraal staan in dit artikel zijn: welk oordeel
hebben techniekstudenten over het creatief klimaat van hun opleiding, in welke mate
hangt dit beoordeelde klimaat samen met hun gerapporteerde creatieve prestaties en
welke suggesties doen zij ter verbetering van dit klimaat? Is er sprake van een
interactie-effect tussen creativiteit als kenmerk van de student en als kenmerk van het
onderwijsklimaat? Na het definiëren van creativiteit en creatief klimaat is een
censussteekproef uitgezet onder hbo-techniekstudenten. 1075 van hen vulden een
online vragenlijst in, waaruit bleek dat het mogelijk was creatief klimaat en zelf
gerapporteerde creatieve prestaties op een betrouwbare manier te meten. Creativiteit
als kenmerk van studenten hun persoonlijkheid en het onderwijsklimaat bleken beide
een positief en betekenisvol effect op creatieve prestaties te hebben, maar een
interactie tussen beide variabelen bleef uit. Na een verklaring voor deze uitkomsten
volgen aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS