Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Wat is de overeenstemming tussen competentiebeoordeling door middel van portfolio en het oordeel over competent handelen in de praktijk?

Saskia Weijzen & Marianne van den Hurk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 81-95.

Inzet van portfolio's om competenties te beoordelen betekent onherroepelijk discussie over validiteit en betrouwbaarheid. Ten behoeve van dit onderzoek is een beoordelingsprocedure ontwikkeld voor derdejaarsstudenten ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Centraal in dit onderzoek staat de vraag in welke mate het oordeel van docenten over competenties van studenten, aangetoond middels portfolio, overeenkomt met het oordeel van praktijkbegeleiders over competenties van studenten, aangetoond middels praktisch handelen in de stage, met behulp van eenzelfde beoordelingsprocedure. Op een aantal competenties bleek sprake te zijn van een hoge mate van overeenkomst tussen de scores die de studenten op de opleiding haalden en de indruk die de praktijkbegeleiders gaven. Dit gegeven kan duiden op een valide beoordelingsprocedure. Echter, op een aantal criteria vertoonden de scores weinig overeenkomst.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS