Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Leidt de activerende onderwijssetting tot diepere leerbenaderingen bij studenten? Studentactiverende versus leerkrachtgestuurde instructie

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 34-46.

Deze studie onderzoekt de effecten van de didactische leeromgeving op het leren van studenten en vergelijkt daarbij een leerkrachtgestuurde setting via hoorcolleges met een studentactiverende leeromgeving via coöperatieve opzoekopdrachten. Het onderzoek kent een quasi-experimentele pretest/posttest-onderzoeksopzet en maakt gebruik van een cursus Ontwikkelingspsychologie in het eerste jaar van de lerarenopleiding lager onderwijs (N=790). De dataverzameling gebeurt aan de hand van de 'ALSI'-vragenlijst ('Approaches to Learning and Studying Inventory'). Hoewel de leerbenaderingen van de studenten gelijkaardig zijn bij de start, worden significante verschillen geregistreerd na het ervaren van de leerkrachtgestuurde of studentactiverende aanpak. De richting van deze effecten is echter tegengesteld aan de vooronderstellingen. Met name activerende werkvormen duwen studenten in de richting van een oppervlakkige leerbenadering, ten nadele van de diepe leerbenadering en gerelateerde metacognitieve strategieën. Ook verandert de leerbenadering van studenten in de leerkrachtgestuurde omgeving, met significante verliezen op de schalen 'studieorganisatie' en 'engagement en inzet'.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS